Projects

Our finished and started projects.

Nybyggnation av 18 lägenheter på ett av de bästa lägena på Söder i Gävle.

Brf Seminarieparieparken

Total rust av hyresrätter, därefter ombildade till brf.

Brf Portalen

Total rust av hyresrätter, därefter ombildade till brf.

Projekt Brändströmmen

©️ Light Fastigheter AB 2020