Brf Brändströmmen

Total-renovering av 5 hyreshus, färdigställt 2017.

Brändströmsgatan 1-9

Omfattande renovering av ca 150 st lägenheter och inredande av nytillkomna vindslägenheter med takterass. 

Projektet pågick under ca 3 år i olika etapper och blev färdigställt vintern 2017.

Bostadsrättsföreningarna:

  • Brf Lancetten nr 1 i Gävle - Brändströmsgatan 1

  • Brf Lancetten nr 2 i Gävle - Brändströmsgatan 3

  • Brf Brändströmsgatan - Brändströmsgatan 5/7

  • Brf Brändströmmen - Brändströmsgatan 9

Omfattande renovering

För hyresgäster

©️ Light Fastigheter AB 2020