Kontakt Felanmälan

Jour (16.00-08.00) eller brådskande: 026-60 10 20 eller 070-888 33 66

Kontakt Q-park

Avseende parkeringsfrågor: 0771-969 600

Kontakt Samhall

Avseende snöröjning, mark- och parkskötsel: 026-14 30 04

Kontakt Light Fastigheter AB

Avseende avtal, hyresavisering osv: michael@lightfastigheter.se