Kontaktuppgifter:

Kontakt felanmälan

Jour (16.00-08.00) eller brådskande: 026-60 10 20 eller 070-888 33 66

Kontakt q-park

Avseende parkeringsfrågor: 0771-969 000

kontakt samhall

Avseende snöröjning, mark- och parkskötsel: 026-14 30 04

Kontakt aito sisu

Avseende städ: 026-424 86 00

Kontakt light fastigheter ab

Avseende avtal, hyresavisering osv: michael@lightfastigheter.se