Trivsel

För allas trivsel

  • Rök inte i närheten av dina grannars öppna fönster, dörrar eller ventiler.
  • Respektera att ljudnivån skall vara låg mellan 22.00 och 07.00.
  • Respektera rådande parkeringsbestämmelser och uppmana även era besökare att följa dem.
  • All förvaring utanför lägenhet och anvisande förråd är absolut förbjuden enligt brandskyddsförordningen. Detta gäller även barnvagnar.
  • Det är inte tillåtet att tvätta bilar på parkeringen.
.scb_show_on_mobile_scb { display: none; } @media only screen and (max-width:768px){ .scb_show_on_mobile_scb { display: block!important; } }