Sopsortering

Sopsortering

På gården finns sophus med behållare för brännbara hushållssopor, papperförpackningar, tidningar, kompost, glas och metall.
För övrig sortering såsom miljöfarligt avfall och grovsopor ansvarar hyresgästen själv för att de lämnas till Återvinning.

Mer info kring sopsortering finns i en nedladdningsbar fil under sidan Hyresgäst/Filarkiv.
.scb_show_on_mobile_scb { display: none; } @media only screen and (max-width:768px){ .scb_show_on_mobile_scb { display: block!important; } }