Skapa Konto

Att skapa ditt hyresgästkonto

Genom att skapa ditt personliga hyresgästkonto bidrar du till en förenklad hantering för oss som förvaltare och dig som hyresgäst. 

På ditt hyresgästkonto kan du som hyresgäst enkelt anmäla bristningar i din lägenhet, garage eller allmänutrymmen.
.scb_show_on_mobile_scb { display: none; } @media only screen and (max-width:768px){ .scb_show_on_mobile_scb { display: block!important; } }