Parkering

Parkeringsplatser

De parkeringsplatser som tillhör fastigheten förhyrs ut av respektive fastighetsägare, och tillstånd krävs i framrutan från bevakande bolag som är Aimo Park.
Otillåten parkering beläggs med böter.
Infarter till respektive parkering får ej blockeras.

Kontakt Aimo Park 0771-969000, felparkeringfrågor, p-böter osv.
.scb_show_on_mobile_scb { display: none; } @media only screen and (max-width:768px){ .scb_show_on_mobile_scb { display: block!important; } }