Projects

Ongoing

BRF SEMINARIEPARKEN

ONGOING

Nybyggnation av 18 lägenheter på Söder i Gävle.

Gävle

Completed

BRF PORTALEN

FÄRDIGSTÄLLT

Omfattande renovering.

Gävle

PROJEKT BRÄNDSTRÖMMEN

FÄRDIGSTÄLLT

Omfattande renovering.

Gävle

©️ Light Fastigheter AB 2020