Brf Seminarieparken

Nyproduktion med det ultimata läget på Söder i Gävle.

Luthergatan 17

Nyproduktion av 18 lägenheter med garageplatser i källarplan.

Denna fastighet ligger med ett mycket bra läge på Söder i Gävle. Den har fram till för en tid sedan använts främst till handelsverksamhet, men även bostadsändamål genom åren. 

Vi har påbörjat arbetet med att få fram en detaljplan som tillåter bostäder i större omfattning och kommer i och med det försluta kvarteret med befintliga byggnader. Målet är att nå en byggstart under andra halvan av 2019 och tillträde under 2020.

Nyproduktion på Söder i Gävle

För hyresgäster

©️ Light Fastigheter AB 2020