Brf Portalen

Total-renovering av hyreshus ombildat till brf, färdigställt 2018.

Sörbygatan 76

Huset byggdes år 1959.

2018 färdigställdes en omfattande renovering av 15 lägenheter i samband med ombildning till bostadsrättsförening. 

Omfattande renovering

För hyresgäster

©️ Light Fastigheter AB 2020