Du är här

Sopsortering

Sopsortering

På gården finns sophus med behållare för brännbara hushållssopor, papperförpackningar, tidningar, kompost, glas och metall.
För övrig sortering såsom miljöfarligt avfall och grovsopor ansvarar hyresgästen själv för att de lämnas till Återvinning.