Du är här

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser

De parkeringsplatser som tillhör fastigheten förhyrs ut av respektive fastighetsägare, och tillstånd krävs i framrutan från bevakande bolag som är Q-park.
Otillåten parkering beläggs med böter.
Infarter till respektive parkering får ej blockeras.

Kontakt Q-park 0771-969600, felparkeringfrågor, p-böter osv.