Sopsortering

På gården finns sophus med behållare för brännbara hushållssopor, pappersförpackningar, tidningar, kompost, glas & metall.

För övrig sortering såsom miljöfarligt avfall och grovsopor ansvarar hyresgästen själv för att de lämnas till Återvinning.