Parkeringsplatser

De parkeringsplatser som tillhör fastigheten förhyrs ut av respektive fastighetsägare, och tillstånd krävs i framrutan från bevakande bolag som är Q-park.

Otillåten parkering beläggs med böter.

Infarter till respektive parkering får ej blockeras.


Kontakt Q-park angående felparkerings frågor, p-böter osv, 0771-969 600