För allas trivsel

Rök inte i närheten av dina grannars öppna fönster, dörrar eller ventiler.

Respektera att ljudnivån skall vara låg mellan 22.00 & 07.00.

Respektera rådande parkeringsbestämmelser och uppmana även era besökare att följa dem.


All förvaring utanför lägenhet och anvisande förråd är absolut förbjuden enligt brandskyddsförordningen. Detta gäller även barnvagnar.

Det är inte tillåtet att tvätta bilar på parkeringen.